teen spirit

17 tekstów – auto­rem jest teen spi­rit.

Ląd emocji

Wszys­tko co chce zro­bić
To być bar­dziej jak ja 
A mniej jak ty 
Zna­lazłam swój ból i on po­wie­dział mi uciekaj
Zna­lazłam swój strach i po­wie­dział że jest za późno i żeby [...] — czytaj całość

wiersz • 5 grudnia 2016, 19:15

10 sierpnia Wewnętrzny świat

Lu­bię dzielić się tym jak pos­trze­gam świat ,lu­bię szu­kać głębiej .Poz­nałam kil­ku war­tościowych ludzi dzięki którym prze­war­tosciowa­lam swo­je życie .Wyz­nacza mi się kieru­nek w którym chce podążać ,po­woli lecz sta­now­czo .Pa­miętam ze [...] — czytaj całość

dziennik • 5 grudnia 2016, 18:57

Tylko dla Ciebie

Jest ciem­ność którą mu­simy czuć dla jas­nieja­cego światła
które ma­my w so­bie
Tyl­ko dla Ciebie mo­ja twarz we wszys­tkich od­cieniach smut­ku
Tyl­ko dla Ciebie
szu­kam od­po­wie­dzi na py­tania w których jes­teś ty .
Dlacze­go nie chcesz uciec ze mną ?
Ten świat umiera ,bo umiera miłość 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 grudnia 2016, 18:39

Nie um­rzesz za mnie więc nie mów mi jak mam żyć 

myśl • 15 września 2016, 20:14

Nie myśl ze wszys­tko naj­le­piej wiesz .słuchaj i ucz się . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2016, 20:04

Nie ma nic ty­powe­go w uczu­ciach ,a zma­ganie z trud­ny­mi chwi­lami jest na­turalną częścią życia . 

myśl • 6 września 2016, 19:57

Nie ma nic ty­powe­go w uczu­ciach ,a zma­ganie z trud­ny­mi chwi­lami jest na­turalną częścią życia . 

myśl • 6 września 2016, 19:56

Ubo­gacaj­my się przez dob­ro które wys­wiad­cza­my innym 

myśl • 6 września 2016, 19:47

* * *

Tyl­ko dźwięki piosen­ki
Do oczu napływają łzy
Nie mogę dot­knąć ich bo roz­padne się na ka­wałki
Nie pot­ra­fię być zim­na tak ,to koniec
Jak mogę ufać ko­muś ko­go nig­dy nie ma
Wal­czyłam
Ale mo­je ser­ce chłonie ring 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2016, 21:35

Ro­bisz to co po­winieneś w za­mian za to co chcesz 

myśl • 25 sierpnia 2016, 20:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 grudnia 2016, 18:54Cris sko­men­to­wał tek­st Tylko dla Ciebie

16 września 2016, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Nie um­rzesz za mnie [...]

15 września 2016, 20:45eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie um­rzesz za mnie [...]

26 sierpnia 2016, 21:48RozaR sko­men­to­wał tek­st Tylko dźwięki piosen­ki Do [...]

24 sierpnia 2016, 15:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Odkryj swój ląd, nie [...]

22 sierpnia 2016, 20:28Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie możesz bać się [...]